ADVOKATFIRMAET LANGELAND

Bakgrunn og erfaring

Advokat/siv.øk NHH Agnar Langeland har etablert egen praksis i Bergen fra november 2017. Virksomheten er sentrert rundt to områder; forsikring/finans samt strategisk selskapsrådgivning.

Langeland har mer enn 40 års erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv, både som toppleder og advokat innen tre sentrale firma:

Equinor (Statoil) – 10 år – finans, jus og forhandlinger – Norge og Kina

Storebrand – 18 år – konserndirektør for internasjonal virksomhet og divisjonsdirektør for Vestlandet

Advokatfirmaet Thommessen – 15 år som advokat/ass. partner med norske og utenlandske klienter

Styreverv – Norge, UK og USA

Agnar Langeland

Advokat/siv.øk NHH

Advokat Langeland arbeider særlig med forsikring, bank og finans. Han har bistått en rekke norske og utenlandske forsikringsselskaper innen de fleste fagområder. Han bistår også bedrifter i forbindelse med krav/tvister overfor bank og forsikring.

Agnar påtar seg også alminnelig forretningsjurisdisk rådgivning herunder styrearbeid. Han er for tiden styreleder/styremedlem i to større virksomheter.

Utdanning

1971 – 1974                               1976 – 1979
Siviløkonom NHH                   Cand. jur Universitetet i Bergen

Image module
Arbeidserfaring

2018 –
Advokat –  Advokatfirmaet Langeland ENK MNA

2003 – 2017
Advokat/ass. partner –  Advokatfirmaet Thommessen AS

1986 – 2002
Direktør Region Vest-Norge, Konserndirektør Storebrand International Insurance AS –  Storebrand AS

1975 – 1985
Ass. finanssjef, leder Kina kontor, leder juridisk avdeling (Bergen) og leder Fellestjenester (Statfjord/Gullfaks) – Equinor (Statoil)

1975
Trainee bank – Tallahasse Federal Savings and Loan, Florida, USA

Eksempler på oppdrag

Tjenester

01.
Forsikring og finans
Langeland arbeider innenfor alle forsikringsområder; både sjø- og energiforsikring, skade- og livsforsikring. Langeland har også lang erfaring innen reassuranse.

Eksempler på utførte oppdrag innen forsikring:
• Dekningsspørsmål og tolkning av vilkår
• Utarbeidelse av vilkår
• Agent- og distribusjonsavtaler
• Samarbeidsavtaler
• Reassuranseavtaler
• Utarbeidelse av salgs informasjon og overtagelsesprosedyrer
• Regulatoriske spørsmål
• Uttalelser om norsk forsikringsrett
• «Security» vurderinger av risikobærer
• Skaderevisjon
• Voldgift
• Tvister for ordinære domstoler og Finansklagenemnda
• Låneavtaler
• Dokumentasjon i forbindelse med investeringer

Typiske klienter er norske og utenlandske forsikringsselskaper, reassurandører, agenter, meglere og utenlandske advokatfirma, særlig i London. Bistår også virksomheter med krav mot forsikringsselskaper.

02.
Selskapsrådgivning
Kontraktsrett og alminnelig forretningsjus
Fusjoner og oppkjøp (M & A)
Strategisk rådgivning og strukturelle spørsmål
03.
Styreoppdrag
Forsikring
Finans
Industri
Internasjonal virksomhet
Ta kontakt
Adresse

Halfdan Kjerulfsgate 4, 5017 Bergen

Telefon

+47 934 03 213

Epost

agl@advokatlangeland.no